بشارت

عشق در راه است....

بشارت

عشق در راه است....

نویسندگان

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است

۲۸
مهر

بسم الله الرحمن الرحیم


السلام علیک یا علی النقی (ع)


ای کاش کبوتر حرم سامرا شوم(life of Imam Hadi (AS Ali b. Muhammad al-Hadi (a.s) is the tenth Shi‘a Imam. His father was Imam Muhammad b. Ali al-Jawad (a.s) and his mother was a woman named Sumanah

He was born in the village of Sarya on the outskirts of Madinah in the month of Rajab 212/827. Historical sources describe Imam al-Hadi (a.s) as being of medium height and having a very dark complexion, similar to his father Imam al-Jawad (a.s) and grandfather Imam al-Ridha (a.s

Imam al-Hadi (a.s) had to bear great responsibilities at a very young age due to the fact his father Imam al-Jawad (a.s) was summoned to Baghdad from Madinah when Imam al-Hadi (a.s) was no older than six years old. While his father was in Baghdad, Imam al-Hadi (a.s) took his place in Madinah, running his affairs. Less than a year later his father died, leaving him to assume the position of Imamate.

Imam al-Hadi (a.s) was a very humble man. His wealth of knowledge and great social standing increased his popularity among lay people, who believed that he truly reflected the behavior encouraged by Islam.

 Al-Hasan b. AlI b. AbI Hamza narrates

  • هدی منتظر
۲۷
مهر
بسم الله الرحمن الرحیم


کلاه پهلوی یا کلاه گشاد؟

این روزها که قسمت های پایانی سریال کلاه پهلوی پخش می شه سردرگمی و سوالات من بیشتر شده!! موضوع قرار بوده چی باشه؟؟
الان پهلوی بد بود یا خوب؟
بی حجابها اه اه بودن یا به به؟
کریم جوون مرد بود یا فرصت طلب و خائن؟
 با بی حجابی خانمها پیشرفت کردن یا پس رفت؟؟
 مشروب را رواج دادن و قبحش را ریختن یا مذمتش کردن؟؟
به پهلوی بد و بیراه گفتن یا تیکه و کنایه به جمهوری اسلامی میزدن؟
بی حجابها جذاب بودن یا منفور؟
 شبیه بی حجابها بودن یا رسما بی حجاب بودن؟
آب به سریال بسته بودن یا دوغ؟
 فروغ زن میرزا رضا که مذهبی بود با شوهرش راحت نبود و دمه مرگش شاکی بود و گلایه کرد از میرزا!! اسلام دست و پاشون رو بسته بود؟؟ اونوقت بی دینها راحت حرفشون رو میزدن!! کلا این سریال با کی بود؟؟
کی خوب بود؟؟کی بد بود؟؟
کی عقده ای شده بود؟؟ کی روشن فکر شد؟ کی روشن فکر بود؟
با بد حجابی  تبلیغ حجاب میکردن؟
با آرایش زشت میشدن؟آرایش بد بود یا خوب؟
 مجبور بودن کت تنگ بپوشن؟میخواستن ما شرایط اون زمان رو لمس کنیم؟؟؟
 در راستای کمک به برنامه های ماهواره بود؟؟یا بردن آبروی پهلوی و رو کردن دستشون؟؟
اول سریال موضوع یه چیزی بود.. آخرش آب و دوغ ومشروب و لوازم آرایش قاطی شده بود..
ولی همینها با کلاس بودن و آدمهای مترقی!!
خدا وکیلی یه جاهایی نمی شد با خانواده دید این سریال رو...
اگه با همین لباسها تو خیابون راه برن گشت ارشاد باشه نمی گیره اینارو؟؟

خلاصه نظر بدید و منو از این سر درگمی نجات بدید..
دارم به صدا و سیما مشکوک میشم
  • هدی منتظر