بشارت

عشق در راه است....

بشارت

عشق در راه است....

نویسندگان

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

۱۶
اسفند


In the name of Allah


!!!!  wake up world

These people who are getting killed in Africa are humans like you and me, beside their color or their religion they are humans. Doesn’t it bother you at all? What is it, the jungle? Whoever is stronger could kill the others? What is happening to us people? Please do something…don’t let some cruel animals do this to humanity … what is the Muslims fault? They are innocent. Whatever they have shown you as Muslim is a big lie in order to make a wrong mental image for you. You wana know why?  Just because they want to keep you silent when they kill Muslims. They want you to believe they are doing the right thing. Wake up world!!!! Killing innocent people is not the right thing

The poster is by MR Mohammadhasani

  • هدی منتظر
۱۶
اسفند

بسم الله الرحمن الرحیم


فجر کم فخر


امسال جشنواره فیلم فجر هم افتتاح عجیبی داشت و هم اختتام غریبی,بوی اسلام و غیرت و حتی خود باوری ایرانی را هم دارند از فجر می گیرند... آیا خواندن ترانه ای که در تعریف و تمجید از هنرپیشه های هالیوود است و نگاهی پر حسرت به غرب همراه خود دارد در افتتاحیه فجر ما صحیح است؟ چه کسانی برنامه ریز این مراسم بودند؟ آقای حاتمی کیا آیا این چهره چمران بود؟او را این گونه شناختید؟ آقای درویش آیا سیاست انقدر ارزشمند و پر منفعت بوده که تاریخ را به نفعش تحریف کنید و از مقدسات هزینه کنید؟ فجر و نه تنها فجر که خیلی چیزها و جاها را بوی گند دست های آلوده پشت پرده برداشته... بادی آمده و خیلی ها با باد رفته اند.. تیغ برنده دشمن تا شاه رگ فرهنگ و هنر و باورمان آمده و ما همچنان مرددیم که باور کنیم یا نه!.. کاری باید کرد یا نه؟! بوی تعفن بهائیت و صهیونیست کشور را برداشته...باز هم سکوت کنیم؟؟؟   • هدی منتظر