بشارت

عشق در راه است....

بشارت

عشق در راه است....

نویسندگان

بسم الله 

اول از همه دوست دارم بتوانم بنده ی خدا باشم....

متولد 1366  بهمن ماه

مهندس صنایع پلیمر

نجات غریق

قهرمان و مدال آور شنا از سال 1380 تا 1390

مدرس نجوم

علاقه مند به مسائل روز و مسائل سیاسی

دارای مهارت در زمینه عکاسی

علاقه مند به ادبیات و شعر


با هر بهانه در غزلهایم تو را تکرار خواهم کرد


با زنگ نامت ,این سکوت آباد را,آزار خواهم کرد


نام تو را,تا بام دیوار بلند شهر خواهم برد


ز آنجا تو را,بر خواب این خوشباوران - آوار خواهم کرد


هر بار عزمی داشتم,چیزی مرا از کار وا می داشت


اما,قسم بر نام تو آن کار را این بار خواهم کرد